Přeskoč na menu

Pokyny pro účastníky expedice Drsoň 2000

Obsah

Časový rozvrh

Odjezd
9.12.2000 v 16:37 z autobusového nádraží v Příbrami
Příjezd
10.12.2000 v 11­.31 na vlakové nádraží v Příbrami
Zahájení
Po příjezdu na místo začátku expedice bude účastníkům zváženo vybavení a podány doplňující pokyny. Podepsáním prohlášení bude expedice zahájena.
Ukončení
Expedice bude ukončena na stanoveném místě, v dobu oznámenou během zahájení expedice, nebo v okamžiku, kdy expedici absolvují všechny skupiny.

Doplňujíci informace

Doporučená literatura
podmínky účasti na expedici
mapy jižní části Brd a okolí
Doporučené vybavení
prezervativ nebo igelitový pytel (viz zákaz používaní mostů)
propisovací tužka (viz získávání podpisů)
svítilna, buzola nebo kompas a hodinky (viz výjimky ze zakázaných věcí)
Poznámky
do expedice budou zařazeny minimálně dvoučlenné skupiny
každá skupina obdrží během zahájení vhodně upravanou ofocenou mapu cílové oblasti, seznam kontrolních bodů, expediční deník a bude jí oznámeno místo a doba ukončení expedice
Kontakt (Organizační výbor)
Petr Svoboda

Podmínky účasti

 1. Před zahájením expedice musí každá skupina splňovat tyto podmínky:
  1. Mít maximálně 5 kg vybavení. Do tohoto limitu nebudou zahrnuty věci uvedené v dodatku A. Pro stanovení hmotnosti bude směrodatná váha organizačního výboru.
  2. Mít všechny věci zakázané v dodatku B uložené v obálce, kterou obdrží od organizačního výboru.
  3. Svým podpisem potvrdit, že se expedice účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
  4. Složit příspěvěk do expedičního fondu, ze kterého bude hrazena repatriace hrdinně zesnulých účastníků expedice. Výše příspěvku bude určena organizačním výborem.
 2. Během trvání expedice musí všechny skupiny dodržovat následující pravidla:
  1. Nesmí se ptát nikoho na cestu. To zahrnuje jak osoby neúčastnící se expedice, tak osoby, které jsou členy jiných skupin.
  2. Nesmí prozradit nikomu mimo svou skupinu cíl cesty. To se týká i dílčích cílů.
  3. Nesmí se nikoho ptát na datum nebo čas.
  4. Nesmí nikoho požádat o hmotnou věc, ani ji od nikoho přijmout. Jedinou výjimkou je žádost o vodu.
  5. V každém označeném kontrolním bodě, jejichž seznam dostane před zahájením expedice, musí získat podpis do expedičního deníku od svéprávné plnoleté osoby. Účastníci expedice nejsou považováni za svépravné osoby.
  6. Nesmí použít žádný most, lávku nebo jakékoli jiné člověkem vytvořené přemostění. To se týká i výpustí z vodních nádrží (např. z rybníků a z přehradních nádrží) a přemostěmí nevedoucích přes vodní plochy. Přírodních nebo vlastnoručně vyrobených přemostění se zákaz netýká.
  7. Nesmí použít žádný dopravní prostředek. To se týká jak dopravy motorovými nebo nemotorovými vozidly, tak dopravy pomocí lodí.
  8. Nesmí otevřít obálku obsahující zakázané věci z dodatku B.
  9. Nesmí se rozdělit na dobu delší než krátkou. Skupina je vždy hodnocena jako celek.
  10. Musí se dostavit do místa ukončení expedice před stanoveným limitem a ohlásit se organizačnímu výboru.
 3. Postihy za porušení podmínek účasti na expedici:
  1. Pokud skupina poruší podmínku o maximální hmotnosti bude penalizována třemi hodinami za každý započatý čtvrt kilogram přes limit.
  2. Pokud skupina nesplní podmínky nutné k regulérnímu zahájení expedice, jiné než uvedené, nebo poruší během expedice jakoukoliv stanovenou podmínku, bude z expedice vyloučena.
 4. Získání titulu DRSOŇ 2000 respektive MĚKOŇ 2000
  1. Titul DRSOŇ 2000 získá po ukončení expedice každý účastník, který splnil všechny podmínky účasti na expedici nebo během expedice hrdinně zahynul.
  2. Titul MĚKOŇ 2000 získá automaticky každý účastník, který byl z expedice vyloučen, nedokončil ji, nebo se nedostavil bez řádné omluvy na zahájení expedice.

Dodatek A

Seznam věcí nepodléhajících vážení:

 1. Boty, které má účastník expedice na nohou. Maximálně však jeden pár.
 2. Spodní prádlo(1). Maximálně však jeden kus nebo pár od každého druhu.
 3. Nepostradatelné věci osobní potřeby(1) (např. berle, velmi silné brýle, atp.).

(1) Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout, co do této kategorie spadá.

Dodatek B

Seznam nepovolených věcí:

 1. Navigační prostředky (např. mapy, kompas, hodinky, sextant, přístroje GPS, atp.).
 2. Prostředky dálkové komunikace (např. mobilní telefon, vysílačka, pager, atp.).
 3. Platební prostředky (např. peníze, drahé kovy, platební karty, telefoní karty, šeky, atp.).
 4. Elektrické svítilny a zdroje elektrické energie.
 5. Povzbuzující prostředky (např. drogy, kávu, cigarety, alkohol, atp.).
 6. Potraviny (např. chléb, cukr, čokoláda, tvarohové buchty, atp.).

Výjimky ze seznamu nepovolených věcí:
(tzn., pro méně bystré jedince nebo blbce, věci povolené)

 1. Jeden kompas nebo buzola na skupinu.
 2. Jedny hodinky na skupinu. Osvětlení hodinek je bráno jako elektrická svítilna.
 3. Jedna elektrická svítilna a nejvýše šest kusů tužkových nebo menších baterií na skupinu (tzn., pro méně bystré jedince, plochá baterie nejde a, pro blbce, monočlánky taky ne). Baterie ve svítilně se započítávají.
 4. Jedna tabulka čokolády (do hmotnosti 150 g) na skupinu.