Přeskoč na menu

Expedice Drsoň

Úkolem členů expedice je dojít v limitu do určeného místa, nebo během cesty hrdinně zemřít. K dispozici přitom mají jen omezené množství jídla a ošacení. Účastníci chodí ve skupinách a v cíli je vždy skupina hodnocena jako celek. Výjimku tvoří hrdinně zemřelí účastníci, kteří jsou hodnoceni samostatně.

Pokud skupina úspěšně dorazí do cíle, všichni její členové obdrží titul Drsoň. Samotné dosažení cíle ovšem k získání titulu Drsoň nestačí. Nezbytnou podmínkou je dodržení všech ostatních pravidel a omezení, která jsou pro každý ročník stanovena.

Pokud do cíle nedojde celá skupina, případně poruší některé z pravidel, získávají všichni její členové potupný titul Měkoň. Tento titul také získá ten, kdo se do expedice přihlásí, ale nedostaví se na start bez řádné omluvy (přihlášeného účastníka omlouvá pouze úředně ověřené oznámení o jeho smrti).

A když už jsme u té smrti. Účastník, který v průběhu expedice hrdinně zahyne, získává nárok na udělení titulu Drsoň in memoriam. Rozhodnutí o tom, zda účastník zahynul hrdinně, nebo bídně, je plně v pravomoci Organizačního výboru.

Účastníkovi, který jednou získá titul Drsoň, ale dalšího ročníku se bez řádné omluvy nezúčastní, je titul Drsoň automaticky odebrán a tento je až do příštího úspěšného absolvování expedice Drsoň povinnen užívat titulu Měkoň.

Pokud Tě zajímá něco více, věz, že není důležité přežít, ale zúčastnit se!

Eventuálně si můžeš přečíst časté dotazy, nebo nejnovější pokyny pro účastníky expedice Drsoň, ale nejlépe obojí. Pokud chceš vědět něco, co jsi zde nenašel, neboj se na nás obrátit emailem.