Přeskoč na menu

Pokyny pro účastníky expedice Drsoň '98

Odjezd
31.7.1998 v 18­.01 z vlakové­ho nádraží v Sedlčanech
Příjezd
2.8.1998 v 20.00 na vlakové nádraží v Příbrami
Doprava do Sedlčan – BUS
z Příbrami (aut. st.)
  • odjezd v 16.15
  • příjezd v 17.05
z Prahy (Na Knížecí)
  • odjezd v 15.30
  • příjezd v 17.05
Literatura doporučená k prostudování
mapy Táborska, Písecka a Českobudějovicka
podmínky účasti na expedici DRSOŇ 98
Seznam doporučených věcí
propisovací tužka (viz získávání podpisů)
igelitový pytel (viz zákaz používání mostů)

Podmínky účasti na expedici DRSOŇ 98

1) Před zahájením expedice musí každý účastník splňovat tyto podmínky:
1.1) Může mít maximálně 4 kg osobních věcí. Do tohoto limitu nebudou zahrnuty věci uvedené v dodatku A. Pro stanovení hmotnosti bude směrodatná váha Organizačního výboru.
1.2) Všechny věci uvedené v dodatku B musí mít účastník uložené v zapečetěné obálce, kterou obdrží od org. výboru.
1.3) Musí svým podpisem potvrdit, že se expedice zúčastňuje na vlastní nebezpečí.
2) Během trvání expedice musí každá skupina dodržovat následující podmínky:
2.1) Nesmí se nikoho ptát na cestu.
2.2) Nesmí nikomu prozradit místo, na které se chce dostat.
2.3) Nesmí použít žádný most, lávku nebo hráz přehradní nádrže. To se týká i mostů a lávek nevedoucích přes vodní plochy. Přírodních nebo vlastnoručně vyrobených přemostění se zákaz netýká.
2.4) Nesmí použít žádný dopravní prostředek. To nezahrnuje přepravu lodí, avšak pouze za účelem přepravy přes vodní překážku.
2.5) Nesmí se nikoho ptát na datum nebo čas. Až na vyjímky určené org. výborem.
2.6) V každém kontrolním bodě, jejichž seznam dostane před začátkem expedice, musí získat podpis od svéprávné plnoleté osoby do expedičního průkazu. Účastníci expedice nejsou považováni za svépravné osoby.
2.7) Nesmí otevřít zapečetěnou obálku obsahující věci z dodatku B.
3) Postihy za porušení podmínek uvedených v bodech 1) a 2):
3.1) Při porušení podmínky 1.1) bude účastníkovi odebráno tolik jídla, aby pak ostatní věci splňovaly určený limit. Takto získané jídlo bude rozděleno k okamžité spotřebě mezi ostatní účastníky expedice. Pokud by nebylo odebrání jídla postačující pro splnění limitu, budou účastníkovi odebrány všechny věci podléhající vážení.
3.2) Při porušení jiných podmínek výše uvedených, budou osoby, které je nedodržely, vyloučeny z expedice DRSOŇ 98.

Poznámky:

Každá skupina obdrží tyto věci: ofocenou mapu cílové oblasti, seznam kontrolních bodů, časový rozvrh expedice, expediční průkaz.

Skupiny budou dvoučlenné a budou sestaveny na základě dohody účastníků expedice.

Kontakt: Petr Svoboda

DODATEK A

Seznam věcí nepodléhajících vážení:
1) Boty, které má účastník expedice na nohou. Maximálně však jeden pár.
2) Spodní prádlo. Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout, co do této kategorie započítá. Maximálně však jeden kus (pár) od každého druhu.
3) Zásoby vody. Vážení se však může týkat obalů vodu obsahujících.

DODATEK B

Seznam věcí, které musí být během expedice uloženy v zapečetěné obálce:
1) Navigační prostředky (mapy, kompas, hodinky, sextant, přístroje GPS, …).
2) Prostředky dálkové komunikace (mobilní telefon, vysílačka, …).
3) Platební prostředky (drahé kovy, peníze, platební karty, telefoní karty, …).
4) Elektrické svítilny.