Přeskoč na menu

Časté dotazy

Ne všechny otázky a odpovědi se vztahují ke všem ročníkům expedice Drsoň. Pro lepší pochopení vřele doporučujeme přečíst si dopředu aktuální pravidla pro účastníky.

Běžné dotazy

 1. Otázka: Co se bere jako spodní prádlo?

  Odpověď: Za spodní prádlo jsou obvykle u mužů považovány trenky/slipy, u žen pak kalhotky a podprsenka. Stále však platí zásada, že Organizační výbor má právo určit, co ješte za spodní prádlo považováno bude a co už ne. Vezmeme-li například podprsenku, podmínkou jejího označení za spodní prádlo, je přítomnost okem zaznamenatelných prsou u dotyčné ženy. Podobně pro muže (ne, nejedná se o prsa).

 2. Otázka (od roč. 2005): Mohu pít vodu s bublinkami?

  Odpověď: Ne. Smíš pít jen pramenitou vodu, vodu z vodovodu a balenou nechucenou vodu bez bublinek (dej si ale pozor, aby sis nevzal balenou vodu s obalem, použij vlastní). Minerálku a sycenou vodu pít nelze.

 3. Otázka (od roč. 2005): Mohu si nabrat vodu ze studánky, nad kterou je stříška?

  Odpověď: Ne. Stříška nad studánkou je brána jako uměle vytvořené přístřeší, pod které nesmíš vstoupit, ani ruku strčit. Poohlédni se po jiném zdroji.

 4. Otázka (od roč. 2005): Mohu si vytáhnout seno ze seníku?

  Odpověď: Ne. I seník patří mezi umělá přístřeší, a tedy pod jeho střechu nesmíš vstoupit, ani tam strčit ruku či jinou část těla.

 5. Otázka: Co když omylem přejdu přes nějaké přemostění?

  Odpověď: Protože takovýto omyl se může stát i nejlepším, lze vše zachránit tím, že se vrátíš zpět a překážku překonáš v souladu s pravidly.

 6. Otázka (od roč. 2005): Co když omylem podejdu pod mostem?

  Odpověď: Pokud to bylo opravdu omylem, můžeš postupovat stejně, jako v případě neúmyslného přejití přes přemostění.

 7. Otázka (od roč. 2005): Mohu se vůbec někde schovat před deštěm?

  Odpověď: Schovat se můžeš, ale jen pod přírodní přístřeší. Tedy napříkad pod strom, nebo do jeskyně (ovšem třeba do štoly už ne). Přístřeší si můžeš vybudovat i sám, ale pouze z přírodních materiálů, nebo věčí, které prošly vážením při zahájení expedice.

 8. Otázka: Proč s sebou musím mít propisku, nestačilo by, aby mi expediční deník podepsal někdo vlastní propiskou?

  Odpověď: Pokud si chceš každý podpis odpracovat, tak nemusíš. Stopa od propisky nebo tužky je také hmotná věc, tudíž by se jednalo o přijetí daru.

 9. Otázka: Mohu během expedice sbírat a jíst lesní plody?

  Odpověď č. 1 (před roč. 2005): Ano. Lesní i jiné plody můžeš sbírat a jíst dle libosti.

  Odpověď č. 2 (od roč. 2005): Tak napůl. Sbírat můžeš cokoli dle libosti, ale jíst to samozřejmě nesmíš.

 10. Otázka: Mohu během expedice ukradnout například jídlo?

  Odpověď č. 1 (před roč. 2005): Ano. Ovšem pozor na to, aby tě při tom neviděli. Může totiž nastat několik komplikací:

  • až uvidí, jak jim kradeš težce vypěstovanou úrodu, křiknou na tebe třeba: „udav se tím,“ a máš problém, musíš se vrátit a ukradenou věc si odpracovat, protože jsi přijmul hmotnou věc,
  • nebo budeš mít tu smůlu, že jsi ukradl králíka třeba myslivci, takový brok v prdeli je totiž také darovaná hmotná věc, takže i když jsi o něj nestál, musíš si ho poctivě odpracovat. Jak vidíš, krást se nevyplácí.

  Odpověď č. 2 (od roč. 2005): Odpovíme otázkou: k čemu ti bude dobré krást jídlo, když ho nesmíš sníst?

Morbidní dotazy

 1. Otázka: Proč je v podmínkách účasti, že příspěvek se vybírá na repatriaci hrdinně zesnulých účastníků expedice, co ti ostatní?

  Odpověď: Pokud účastník expedice není dostatečně drsný, aby zhynul hrdinně, tak se o svou repatriaci musí postarat sám.

 2. Otázka: Mohu získat titul Drsoň, pokud někdo z mé skupiny během expedice zemře?

  Odpověď: Ano. Za předpokladu, že jeho tělo bez cizí pomoci donesete včas do cíle expedice.

 3. Otázka: Mohu se stát Drsoněm, pokud během expedice zemřu?

  Odpověď: Ano. V případě, že zemřeš hrdinně, získáváš automaticky titul Drsoň in memoriam. Pokud zhyneš bídně, je to složitější, ale stále ještě máš šanci. Mrtví donesení do cíle se mohou také stát Drsoni. Pravidla totiž nezakazují zemřít, dokonce ani bídně. Je ale potřeba, aby tvá skupina dorazila do cíle včas a kompletní. Tzn. včetně tvých tělesných ostatků (Organizační výbor je tolerantní, stačí donést alespoň 95 % těla).

 4. Otázka: Mohu sníst 5 % těla mrtvého člena skupiny?

  Odpověď: Bez komentáře.

I zoufalci se ptají…

 1. Otázka: Postará se o mě někdo, pokud nestihnu včas dojít do cíle, nebo se ztratím či zraním?

  Odpověď: Ne.

 2. Otázka: Přečetl jsem si časté dotazy a chtěl bych se odhlásit. Jak mám postupovat?

  Odpověď: Doruč úředně ověřené oznámení o své smrti. Je nám líto, ale pravidla mluví jasně.

 3. Otázka: Vážně se o mě v případě problémů nikdo nepostará?

  Odpověď: Ne. Věř nám, že se o tebe nikdo nepostará. Není zajištěna žádná podpora a expedice se účastníš opravdu jen na vlastní odpovědnost. Abychom předešli další zbytečné otázce, ne, odhlásit se také nejde.